Skole for kirke og teologi
 
 
   

Skole for kirke og teologi

     

Skole for kirke og teologi

 

Skole for Kirke og Teologi i Svendborg er oprettet i 1997 på initiativ af en række menighedsrådsmedlemmer og præster i Svendborg provsti. Skolen tilbyder undervisning i de traditionelle teologiske fag til alle interesserede.

 

Deltagerne kommer primært fra Sydfyn og øerne, men alle andre er også meget velkomne.

Der arbejdes på et bredt folkekirkeligt grundlag, og sammenhængen mellem de teologiske studier og kirkens tro og liv vil til stadighed blive belyst.

 

Skolen støttes økonomisk af menighedsrådene i Svendborg provsti, men der vil også blive egenbetaling for dens elever (se side 10), ligesom der må påregnes udgifter til bøger og andre materialer.

 

 Hent "Skole for kirke & Teologi" 2016/2017 her

  Aktiviteter

10. september 2016

Studiekreds

Thomasevangeliet

 

17. september 2016

Studiekreds

Gudstjenestens historie

 

8. oktober 2016

Temadag

Danskernes møde med kristendommen

 
 
           
Uptime-IT ApSSkole for kirke og teologi