Skole for kirke og teologi
 
 
   

Skole for kirke og teologi

     

 

 

Skole for Kirke og Teologi i Svendborg er oprettet i 1997 på initiativ af en række menighedsrådsmedlemmer og præster i Svendborg provsti. Skolen tilbyder undervisning i de traditionelle teologiske fag til alle interesserede.

 

Deltagerne kommer primært fra Sydfyn og øerne, men alle andre er også meget velkomne.

Der arbejdes på et bredt folkekirkeligt grundlag, og sammenhængen mellem de teologiske studier og kirkens tro og liv vil til stadighed blive belyst.

 

Skolen støttes økonomisk af menighedsrådene i Svendborg provsti, men der vil også blive egenbetaling for dens elever (se side 10), ligesom der må påregnes udgifter til bøger og andre materialer.

 

 

 

 

  Aktiviteter

26. oktober 2019

Temadag Religiøse spor i kunsten

Nordiske længsler-om Sven Havsteen-Mikkelsen

 

9. november 2019

Temadag - præster - kirke og film

 

18. januar 2020

Temadag - Nye salmer og kirkesange

 
 
           
Hosted by UptimeSkole for kirke og teologi