Skole for kirke og teologi
 
 
   

Om Skole for kirke og teologi

 
 

Skole for Kirke og Teologi i Svendborg er oprettet i 1997 på initiativ af en række menighedsrådsmedlemmer og præster i Svendborg provsti. Skolen tilbyder undervisning i de traditionelle teologiske fag til alle interesserede.

 

Deltagerne kommer primært fra Sydfyn og øerne, men alle andre er også meget velkomne.

Der arbejdes på et bredt folkekirkeligt grundlag, og sammenhængen mellem de teologiske studier og kirkens tro og liv vil til stadighed blive belyst.

 

Skolen støttes økonomisk af menighedsrådene i Svendborg provsti, men der vil også blive egenbetaling for dens elever, ligesom der må påregnes udgifter til bøger og andre materialer.

 

Vi tilbyder deltagelse i fire temadage bestående af foredrag og debat

 

Derudover tilbyder vi også nogle studiekredse: i efteråret 2019 en om bibelske spor i moderne litteratur ved Henriette Bacher Lind og en om C. S. Lewis og Tolkien ved Thomas Aallmann. I foråret 2020 har vi en studiekreds om kunst i kirken samt en udflugt ved Hanne Skyum og tre formiddage om Henrik Pontoppidan ved Ole Bach Piekut.

 

Skolens styrelse

 

Johanne Fauerskov Sloth

Sognepræst,

Bjerreby-Landet sogne

Tlf: 62541217

 

Lars Peter wandsøe Kristansen

Sognepræst

Fredens sogn

Tlf: 63210324

 

Mai Bjerregaard Andersen

Sognepræst

Bregninge, Thurø og Hesselager sogne

Tlf: 24246112

 

Gunnar Henriksen

Gudbjerg menighedsråd

Tlf: 62251850

 

Hans Bach Piekut

Sct. Jørgens menighedsråd

Tlf: 62229115

 

Ole Bøgvad Jensen

Sct. Nikolaj menighedsråd

Tlf: 21384852

 

 

 
       
Hosted by UptimeSkole for kirke og teologi