Skole for kirke og teologi
 
 
   

Om Skole for kirke og teologi

 
 

Skole for Kirke og Teologi i Svendborg er oprettet i 1997 på initiativ af en række menighedsrådsmedlemmer og præster i Svendborg provsti. Skolen tilbyder undervisning i de traditionelle teologiske fag til alle interesserede.

 

Deltagerne kommer primært fra Sydfyn og øerne, men alle andre er også meget velkomne.

Der arbejdes på et bredt folkekirkeligt grundlag, og sammenhængen mellem de teologiske studier og kirkens tro og liv vil til stadighed blive belyst.

 

Skolen støttes økonomisk af menighedsrådene i Svendborg provsti, men der vil også blive egenbetaling for dens elever, ligesom der må påregnes udgifter til bøger og andre materialer.

 

Vi tilbyder deltagelse i fire temadage bestående af foredrag og debat

 

Derudover tilbyder vi også nogle studiekredse: i efteråret 2018 en om historien om Brorson - hans tid og salmer ved Johanne Sloth en om religiøse strømninger i tiden ved Jesper Hougard Larsen. I foråret 2019 har vi en studiekreds om kirkemusikkens historie, strømninger og indflydelse ved Poul Balslev, en studiekreds om Kaare Lund Rasmussen om datering af dødehavsrullerne og endelig en om dødehavsskrifterne og de antikke kilder ved Marianne Skovmand.

 

Skolens styrelse

 

Gitte Meyer Jørgensen

Sognepræst,

Vor frue sogn

Tlf: 62223117

 

Johanne Faurskov Sloth

Sognepræst

Bjerreby-Landet sogne

Tlf: 62541217

 

Lars Peter wandsøe Kristansen

Sognepræst

Fredens sogn

Tlf: 63210324

 

Finn Hestbech Jensen

Gudbjerg menighedsråd

Tlf: 30116886

 

Gunnar Henriksen

Gudbjerg menighedsråd

Tlf: 62251850

 

Hans Bach Piekut

Sct. Jørgens sogn

Tlf: 62229115

 

 

 

 

 
       
Hosted by UptimeSkole for kirke og teologi