Skole for kirke og teologi
 
 
   

Skole for kirke og teologi

 
 

Skole for Kirke og Teologi i Svendborg er oprettet i 1997 på initiativ af en række menighedsrådsmedlemmer og præster i Svendborg provsti. Skolen tilbyder undervisning i de traditionelle teologiske fag til alle interesserede.

 

Deltagerne kommer primært fra Sydfyn og øerne, men alle andre er også meget velkomne.

Der arbejdes på et bredt folkekirkeligt grundlag, og sammenhængen mellem de teologiske studier og kirkens tro og liv vil til stadighed blive belyst.

 

Skolen støttes økonomisk af menighedsrådene i Svendborg provsti, men der vil også blive egenbetaling for dens elever (se side 10), ligesom der må påregnes udgifter til bøger og andre materialer.

 

© Billedet til venstre herfor "Kirke på pinsetur" 2000 er af kunstner Oddvar Torsheim/VISDA.DK

Foto: Olav Reiakvam 

 

 Hent "Skole for kirke & Teologi" 2018/2019 her

 

Aflyste studiekredse:

Pga. manglende tilslutning er følgende studiekredse blevet aflyst:

Brorson: Hans tid og salmer

Religiøse strømninger gennem tiden

Datering af dødehavsrullerne

Dødehavsskrifterne og de antikke kilder

 
       
Hosted by UptimeSkole for kirke og teologi