Studiekreds Historien om Jesus og Jesus i historien
 
Skole for kirke og teologi
 
 
   

no-headline

 
 

Historien om Jesus og Jesus i historien Vi ved meget lidt om personen Jesus, men ikke destro mindre har hans liv spillet en afgørende rolle for eftertiden. Hvordan man end forholder sig til beretningerne om Jesus af Nazaret, må man erkende, at det, der er sat i gang med og omkring Jesus skikkelsen siden vor tidsregnings begyndelse, har haft og stadig har en vigtig betydning på en rælkke områder.

Det gælder for næsten alle områder af samfundslivet, det være sig indenfor historie, litteratur, kunst, musik, filosofi, etik og teologi. Men det gælder også indenfor felter som politik, jura, økonomi, og en række forhpolde i menneskers dagligdag.

Denne indflydelse er ikke  - og har aldrig været - uforanderlit: på nogle felter har den snart været stor, så aftagende, for så igen at vokse.

 

I denne studiekreds begynder vi med at se på kildematerialet til den historieske Jesus. Ikke blot det kanoniske ny testamente, men også oldkristelig litteratur fra de første to-tre århundreder eft. Kr., hvilket vil sige de ældste såkaldte apokryfer og den begyndende patristiske litteratur. Herfra bevæger vi os op i nutiden og ser på, hvilken betydning Jesusskikkelsen har og har haft f. eks. indenfor jura, kunst, musik, psykologi, filosofi mm. Tekster vil blive udleveret i fotokopi den første gang. Man bedes medbringe en bibel.

 
       
Uptime-IT ApSSkole for kirke og teologi