Skole for kirke og teologi
 

 
     

Om Skole for Kirke og Teologi

  
 

 

   

 

Skole for Kirke og Teologi i Svendborg er oprettet i 1997 på initiativ af en række menighedsrådsmedlemmer og præster i Svendborg provsti.

 

Skolen arbejder på et bredt folkekirkeligt grundlag og tilbyder undervisning inden for forskellige kirkelige og teologiske emner. Der undervises ud fra et ønske om at belyse sammenhængen mellem de teologiske studier og kirkens tro og liv. Undervisningen er tilrettelagt som temadage og studiekredse, der indeholder foredrag og debat.

 

Deltagerne kommer primært fra Sydfyn og øerne, men alle interesserede er velkomne.

 

Skole for Kirke og Teologi støttes økonomisk af menighedsrådene i Svendborg provsti, men der er egenbetaling for deltagelse, ligesom der er udgifter til bøger og andre materialer.

 

Bag skolen er en styrelse bestående af præster og menighedsrådsmedlemmer i Svendborg provsti. Styrelsens opgave er bl.a. at tilrettelægge undervisingen og sørge for den praktiske gennemførelse.

 

 

                                                     

 

Skolens styrelse

  

Johanne Fauerskov Sloth
Sognepræst i Bjerreby-Landet sogne
Telefon: 6254 1217
Mail: JEFS@km.dk

 

Lars Peter Wandsøe Kristiansen
Sognepræst i Fredens sogn
Telefon: 6321 0324
Mail: LPWK@km.dk

 

Mai Bjerregaard Andersen
Sognepræst i Bregninge, Thurø og Hesselager sogne
Telefon: 2424 6112
Mail: MAIB@km.dk

 

Gunnar Henriksen
Gudbjerg kirkes menighedsråd
Telefon: 6225 1850
Mail: Gunnar@henriksen.mail.dk

  

Hans Bach Piekut
Sct. Jørgens kirkes menighedsråd
Telefon: 6222 9115
Mail: bach@piekut.dk

  

Leon Torp Nielsen

Vor Frue kirkes menighedsråd
Telefon: 4088 3115
Mail: leontorp@hotmail.com

 

 

 

 
     

  

              
Hosted by UptimeSkole for kirke og teologi